Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hayvan Borsası | 11 Şubat 2019

Scroll to top

Top

Yorum yapılmamış

Atçılık ve Arap Atı Yetiştiriciliği

Atçılık ve Arap Atı Yetiştiriciliği

Osmanlı döneminde hayvanat ocakları dünyada at yetiştiriciliğinin bilimsel anlamda yapıldığı merkezlerdir. Osmanlının ilerleyen dönemlerinde bu merkezlerin adı önce çiftlikatı hümayun daha sonra da hara olmuştur cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte bu alana verilen önem de devam etmiş 1926 yılında atlarında dahil edildiği hayvan ıslahı kanunu çıkarılmış safkan Arap atı yetiştiriciliği konusunda bir komisyon kurulmuştur. Bu doğrultuda ise 1933 yılında baba kuruç ve baba saat isimli atlar ırak ve Suriye’den Karacabey harasına getirilmiş 1932′ de 22 ve 1936′ da 119 baş safkan arap atı ve kısrak satın alınarak hara ve aygır depoları takviye edilmiştir.

Haralar teşkilatı ile atçılık çalışmaları yeni bir yön kazanmıştır hara ve inekhaneler atçılık ve damızlık hayvan yetiştiriciliği konularında hizmetlerine devam ederken 1984 yılında bu kurumlar devlet üretme çiftlikleriyle birleştirilerek tarım işletmeciliği çatısı altında toplanmıştır. Çiftlikatı hümayun adı altında Osmanlının kuruluşundan bu yana devam eden atçılık faaliyetleri bugün TİGEM bünyesindeki Karacabey, sultan suyu ve Anadolu işletmelerinde 49 kısrak, 12 aygır kan hattı ve toplamda 1195 baş hayvan varlığı ile devam etmektedir.

Saf kan Arap atlarının üstün özellikleri bilimsel metotlarla bir sonraki nesillere aktarılmış performansı düşük ve ırk özelliklerini tam olarak gözetmeyen atlar elenerek bugün kü soylu ve yetenekli Türk saf kan Arap atları elde edilmiştir. Arap atının alnı geniş profili ise genel olarak düzgündür bazen hafif bir iç bükeylik görülebilmektedir.  Derisi ince ve yumuşak tüyleri parlak ve kısadır. En çok al kır ve dori renklerine rastlanır

36 defa okundu
Etiketler

Leave a Reply