Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hayvan Borsası | 12 Şubat 2019

Scroll to top

Top

Yorum yapılmamış

Devekuşu yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Devekuşu yetiştiriciliği nasıl yapılır?

 

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu alternatif besin maddelerine yönelen insanoğlu 20. yüzyılla birlikte hayvancılık sektöründe de önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu sebeple insanların sağlıklı beslenebilmeleri için hayvansal protein çok önemlidir. Ülkemizde ise bu açığı kapatmak amacı ile Devekuşu yetiştiriciliğine yönelim her geçen gün artmaktadır. Devekuşu bilinen protein kaynaklarına alternatif durumda olması ve her bakımdan ekonomik bir hayvan olması tercih sebebini arttırmaktadır.

 

Genel özellikleri ile Devekuşu

– Uçamayan küçük kanatlı kuşlar sınıfına girer.

– Anavatanı Afrika olan Devekuşu genellikle sıcak ve kurak iç bölgelerde bulunmaktadır.

– Yaklaşık 13-14 cm gaga uzunluğu bulunmaktadır.

– Uzun ve güçlü bacaklara sahiptir ve çift tırnaklıdır.

– Ortalama 60 km hızla koşabilimektedir.

– Ortalama 60-70 yıl yaşarlar ve 20-30 yıl damızlık olarak kullanılabiirler.

– Erişkinleri 125 – 150 kg arası ağırlığa sahiptir.

 

Devekuşu yetiştiriciliği için kurulacak olan çiftliğin en az 2 m yükseklğinde çitlerle çevrilmesi barınağın ise en az 3 m yükseklikte olması gerekmektedir. Merada otlayabilmeleri için 10-15 hayvana kadar dinlenebilmeleri için ise 35-40 hayvana kadar 1 hektarlık arazi duyulur. Devekuşları stresten uzak tutulmalı ve taşımacılığı özenle yapılmalıdır. Erkekler üreme dönemleri dışında ayrı bir bölmeye konmalı ve dişilerle birbirini görmesi engellenmelidir. Daha sonra üreme dönemi için yüksek randıman sağlanmaktadır.

Devekuşundan yüksek verim alınabilinmesi için hayvanın bütün ürünlerini iyi tanımak ve bu ürünleri değerlendirmek gerekir. Deve kuşu sadece et üretimi için yeterli verimliliği ve kar oranını karşılamaz. Devekuşu’nun  eti, derisi, tüyü ve yumurtasından yararlanılabilinmektedir. Özellikle tüyü giyim sanayinde kullanılır.

 

Yetiştirme sistemleri

Devekuşu yetiştiriciliği için 3 adet yetiştirme türü önerilmektedir. Yetiştirici kendine uygun olan yöntemi seçip uygulayabilir.

Entansif sistem: Tamamen kapalı barınaklarıda yapılan yetiştiricilik bu tip sistemlerde geniş kullanım olanaklarına sahip olmanız gerekmektedir.

Ekstansif sistem: Doğal koşullarda yapılan açık alan yetiştiriciliği.

Yarı ekstansif siste: Yarı kapalı yarı açık yapılan yetiştiricilik.

 

Beslenme

Devekuşları koklama ve tat alma duyularına çok fazla sahip değillerdir. Yemi ancak rengi ve boyutuna göre ayırt edebilirler bu yüzden iştahsızlık sıkıntısı yaşanmaz. Serbest yemleme ile günlük 5-6 kg civarında yem tüketebilirler ancak yem tüketimi günlük hayvan başı 1-2 kg ile sınırlandırılmaladır. Devekuşlarının yetiştirildikleri alan oldukça temiz tutulmalıdır tat ve koku duyuları olmadığı için tel vb. parlak cisimleri yeme eğilimindedirler. Buda boğazda yırtma, ciddi hasarlara hatta ölüme yol açabilmektedir. Devekuşlarının yemi ete çevirme oranları 4.5 kg yemleme ile 1 kg canlı ağırlık elde edilebilir. Deve kuşlarında kursak ve safra kesesi bulunmaz. Yemi ilk olarak ön mideye alırlar ve bu yüzden sindirimde sıkıntı çekilmez. Beslenmede yemin büyük kısmı meralardan sağlanabilir ayrıca buna ek olarak gelişme dönemleri için kuru yonca ve kuru yemleme yapılabilir. Yeşil yemler verilirken taze olmasına dikkat edilmelidir. Yemler genellikle küçük parçalara ayrılarak verilmeli çok fazla öğütülmemesine dikkat edilmelidir. Yemin toz halinde öğütülmesi ciddi solunum sıkıntılarına yol açar.

Devekuşu yetiştiriciliği gerek maddi açıdan gerekse bakım kolaylığıyla meraklısının sürekli arttığı bir sektör haline gelmektedir.

 

68 defa okundu

Leave a Reply