Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hayvan Borsası | 14 Şubat 2019

Scroll to top

Top

Yorum yapılmamış

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık
admin
  • On 22 Eylül 2015
  • http://www.hayvanborsasi.net

Türkiye’de uygulanan tarımsal üretim yöntemleri, tarım ile uğraşan nüfus,  işletmelerin yapısı,

üreticilerin belli bir birim ya da birimler altında örgütlenmesi, bitki ve hayvan sağlığı, bakım şartları

ürün kalite standartları açısından Avrupa Birliği topluluklarından ve yönetmeliklerinden oldukça

farklıdır. Bu sebepledir ki, tarımsal açıdan yapılabilecek her değişiklik ve iyileştirme Avrupa Birliğine

giriş sürecimizi etkileyecek ölçüdedir.

Ülkemiz Avrupa Birliği genel şartlarını sağladığı takdirde tarımsal alanda pazarlıklara da başlanacaktır.

Tüketicileri olumlu yönde etkileyecek olan bu yönergeler, üretici kapsamında çeşitli daralmaları da

beraberinde getirecektir. Yönergelerin amacı toplumsal ihtiyacın ihracat ve ithalat oranında

dengelenebilmesini sağlamaktır.

Çeşitli çalışmaların sürdürüldüğü bu süreç ile ilgili bir model belirlenmiştir. Tarımsal modele göre

Avrupa Birliği sürecinde tarım ve hayvancılık 3 aşamada ele alınacaktır; Birincisi AB’ye üye olunduktan

sonra çiftçilere alan telafi ödemesi yapılmadan Ortak Tarımsal Üretim politikasının uygulanmasıdır.

İkincisi AB’ye üyelik ile birlikte telafi ödemelerinin gerçekleşmesi ve simülasyon projelerin

sunulmasıdır. Üçüncü varsayım ise Türkiye’de uygulanan tarım ve hayvancılık politikasının tamamen

değiştirileceği ve iyileşmelerin olacağı şeklindedir.

Bahsi geçen tüm varsayımlar, Türkiye’nin Avrupa Birliğine adaylık ve giriş sürecinde pazarlık konusu

olan Ortak Tarım Politikası ile ilintilidir. Fakat Ortak Tarım Politikasının ülkemizde yürürlüğe

girebilmesi için tarım ve hayvancılık sektöründe özellikle üretim ve bakım konusunda köklü

değişiklikler gerekmektedir. Söz konusu değişiklikler tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlayan toplum

tarafından uzun bir süre zorluk yaşatabilecek düzeydedir. Avrupa Birliği standartları nedeni ile birçok

küçük işletmenin denetimden geçememesi durumu da söz konusudur.  Tarımda üretkenliğin ve

verimin artırılması amaçlanan Ortak Tarım Politikasında ileriye yönelik olarak ülke ekonomisinin

refaha ermesi beklenmektedir.

57 defa okundu

Leave a Reply