Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hayvan Borsası | 14 Şubat 2019

Scroll to top

Top

Yorum yapılmamış

Gıda ve Tarım Ürünlerinde Yaşanan Fiyat Artış Problemleri ve Çözümleri

Gıda ve Tarım Ürünlerinde Yaşanan Fiyat Artış Problemleri ve Çözümleri
admin
  • On 16 Eylül 2015
  • http://www.hayvanborsasi.net

Özellikle son iki yılda ülkemizde de gözlemlenen gıda ve tarım ürünlerinin fiyatlarındaki artış birçok

nedene bağlanabilmektedir. Söz konusu artışın az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin genel

problemi haline gelmiş ve konu üzerinde iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır.

Çoğu ülkenin iç huzurunu dahi etkileyen gıda ve tarım ürünlerindeki fiyat artışları farklı yollarla

çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. Bu çözüm süreçleri ne yazık ki ticareti kısıtlayan türde olduğu

için verim alınamamıştır. Gıda ve tarım ürünlerinde gözlemlenen fiyat artışlarında genel olarak neden

küresel ısınma ile beraberinde gelen kuraklık sorunudur. Kuraklık sebebiyle ürünlerde yaşanan

verimsizlik ithal ürünlere, ithal ürünlere talebin artması gıda nakliyeciliğinin doğmasına, bunula

birlikte petrol fiyatlarının artışı ve gümrük vergileri gibi masrafların da ortaya çıkmasına sebep

olmaktadır. Kısacası kelebek etkisi diyebileceğimiz bir etkileşim söz konusu olarak dünya genelinde

yani global anlamda bir krize sebep olmaktadır.

Gıda ve tarım ürünlerinin fiyatlarındaki bu değişimler nüfus planlamasını kontrol altında tutan ve gıda

erişimine sahip gelişmiş ülkelerde problem teşkil etmez iken, dünya nüfusunun %85 gibi bir oranını

oluşturan az gelişmiş ve gelişmeye devam eden ülkeleri oldukça etkilemektedir.

Ülkemizde yaşana fiyat değişiklikleri de dünya genelinde yaşanan fiyat değişiklikleri ile paralel şekilde

etkilenmektedir. Ülkemizde özellikle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın da öncülük ettiği ve gıda

ürünlerinin fiyatlarında oluşan dalgalanmaları engelleyebilecek çalışmalar başlatılmıştır. Öncelik

olarak verimliliği ve pazarlamayı geliştirme amaçlı üreticilerin örgütlenebilmesi, borsa ve hal

ticaretinin etkinliğinin sağlanması, kayıtdışı gıda ve tarım ürünlerinin azaltılarak yurtiçi tarım ve

gıdanın ön plana çıkarılması, tüm bu süreçler için yasal zorunlulukların getirilmesi gibi çalışmalar

sağlanmaya çalışılmaktadır.

Ülkemizde tarım ve gıda ürünlerinin üretimi için mevcut sıcaklık ve strese dayanıklı ürünlerin üretilme

çabası ön plana alınmaktadır. Bu sayede ürün artışı sağlanabilecek ve pazarlama oranında artış

gözlemlenebilecektir. Ülkemiz bulunduğu coğrafya nedeni ile enerji geçişi sağlayan bir konumdadır.

Yetkili kurumlar ve bakanlıkların başlatmış olduğu, üreticilerin yeterli katılımları sayesinde mevcut

problemleri avantaj haline getirebilme hedeflenmektedir. Sonuç olarak ülke ekonomimize katkıda

bulunacak gıda ve tarım ürünlerinin veriminde artış ve kar sağlanabilmesi gerçekleştirilmeye

çalışılacaktır.

50 defa okundu
Etiketler

Leave a Reply