Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hayvan Borsası | 10 Şubat 2019

Scroll to top

Top

Yorum yapılmamış

Hayvancılıkta Beslenme Problemleri

Hayvancılıkta Beslenme Problemleri
admin
  • On 20 Eylül 2015
  • http://www.hayvanborsasi.net

Dünya nüfusunda yaşanan artış nedeni ile gerçekleşen beslenme problemleri global bir problem haline gelmiştir. Tarımsal ürünlerin üretiminde artış gözlemlense de, açlık sorunu devam etmektedir. Gelir dağılımında yaşanan dengesizlikler özellikle az geliri olan topluluklar için daha büyük sorun haline gelmeye başlamıştır.

Dünya Ticaret Örgütü ve IMF nin ekonomik konulara ilişkin yürüttüğü çalışmalar nedeni ile birçok ülke kriz aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Türkiye de özellikle tarım ve hayvancılık konusunda problemler yaşayan ülkelerden biri olmuştur. Tarım ve hayvancılık sektöründe her geçen gün gözlemlenen fiyat artışları üretim ve tüketim konusunu olumsuz etkiler olmuştur. Hayvansal ürünlerin ihracatını gerçekleştiremeyen Türkiye’de aksine ithalat artışı olmuştur.

Türkiye tarım ve hayvancılık sektöründe uzun yıllardır üretim ve tüketim gerçekleştiren, ekonomisinin dengesini tarım ve hayvancılık konusunda sağlayan bir ülkedir. Hayvancılık sektörünün bir parçası olan hayvan besleme konusunda yaşanan problemler doğal olarak sağlıklı hayvan yetiştirilmesini de etkilemektedir.

Besi sığırları, süt sığırları ve büyük baş hayvanların beslenmesinde gözlemlenen en büyük problem kalitesiz ve kaba yemlerin kullanılması olarak belirlenmiştir. Hayvan besleme de kullanılan en başlıca kaba yem, buğday samanıdır. Fakat süt sığırcılığında kaba yemler verilirken belli bir oranda verilmesi büyük önem taşımaktadır. Buğday samanının yanı sıra yonca gibi baklagil türünden otların da yem olarak verilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de soğuk havaya dayanıklı yapay meraların olmaması hayvan besleme konusunu olumsuz etkilemektedir. Kullanılabilecek kesif ve kaba yem kaynaklarının değerlendirilmemesi hatta imha edilmeye çalışılması da ayrı bir etkendir. Hayvancılık sektörünün en önemli sorunu olan yem konusunun dikkate alınmaması ve gerekli çalışmaların yapılmaması daha büyük sorunların oluşmasına neden olmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ve yetkili kurumların, hayvan yemleri konusunda yeterli kontrolü yapmaları gerekmektedir. Ülkemizde bulunan kesif ve kaba yem kaynaklarının değerlendirilerek hayvancılık sektörüne fayda sağlanması gereklidir. Zira ülke ekonomisi ve ülke besin kaynaklarının geleceği bu konu üzerinde yapılacak çalışmalara bağlıdır.

46 defa okundu
Etiketler

Leave a Reply