Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hayvan Borsası | 11 Şubat 2019

Scroll to top

Top

Yorum yapılmamış

Türkiye’de Pamuk Üretimi

Türkiye’de Pamuk Üretimi
admin
  • On 23 Kasım 2015
  • http://www.hayvanborsasi.net

Pamuk, üretimi ve ekonomiye sağladığı katkılar nedeni ile dünyada oldukça önemli bir yere sahip

bitkilerden biridir. Artan nüfus ve ihtiyaçlara paralel olarak pamuk üretimine de ilgi artmaktadır.

Fakat ekolojik olarak pamuk üretimi içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkede üretilebilmektedir.

Bu da Dünya üretiminin %80lik kısmını ifade eder.

Türkiye pamuk üretimi konusunda Dünya’da 7. Sırada bulunmaktadır.  Pamuk üretim miktarı olarak

altıncı, birim alanda elde edilen lif pamukta dördüncü, pamuk tüketiminde beşinci, ithalat da ise

dördünce ülke konumunda yer almaktadır. Ülkemizde üretim genellikle Ege, Çukurova ve Güneydoğu

Anadolu Bölgelerinde yoğundur.

Üretim yönünden güçlü bir yapıya sahip olmamıza karşın karşılaşılan çeşitli olumsuzluklar da

mevcuttur. Bu sorunları sayacak olursak; politik sorunlar, üretimde gerekli masrafların yüksek olması,

üretimde uygulanan tekniklerin sorunlu olması, hasat sorunu, hasat sonrası pamuk elde etme

yöntemlerinde oluşan problemler, üretim ve yetiştirme konusunda eğitim yetersizliği ve işbirliği

yetersizliği şeklinde ifade edilebilir.

Belirtilen problemlerin aşamalar şeklinde çözümlenmesi pamuk üretiminde ve tarım yönünde güçlü

bir pozisyonda olmamızı sağlayacaktır. İnsan yaşamının önemli bir bölümü olan; tekstil, beslenme,

harp ve birçok sanayiinin hammaddesini pamuk oluşturmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık

Bakanlığı’nın öncülük ettiği ve özel üretim şirketlerinin iştirak ettiği çeşitli prim teşvik uygulamaları

problemlerin giderilmesi için umut verici eylemler olmaktadır.

42 defa okundu
Etiketler

Leave a Reply