Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hayvan Borsası | 18 Şubat 2019

Scroll to top

Top

Yorum yapılmamış

Dünyada Gıda Fiyatları Düşerken Türkiye’ de Yükseliyor

Dünyada Gıda Fiyatları Düşerken Türkiye’ de Yükseliyor

Dünya’ da fiyatlar düşerken Türkiye’ de özellikle tarım ürünlerinde, işlenmiş gıda ürünlerinde fiyatlar ciddi oranda artıyor. Bunun anlamı ise Türkiye’ de olan yapısal anlamdaki sorunlardır. Yani üreticinin elinden çıkardığı fiyat ile tüketicinin eline geçen fiyat arasında % 300-400 aracı karları, tefeci, tüccar karları var. Bunun denetlenememesinin nedeni ise serbest piyasa olarak gösteriliyor.

Üretici ürünü yok pahasına sattığı dönemlerde bile bu fiyatlar aynı oranda yukarı çıkıyor ve artarak gidiyor. Bunun çözüm yolu ve nedenlerinden bir tanesi piyasayı belli şekilde düzenleyen, kontrol altına alan bir mekanizmanın olmayışıyla ilgilidir. Yoksa çoğu üründe tarımsal bir problem görülmüyor. Ama fiyatlar alabildiğince yükseliyor.  Bunun için hükümet 6 aydır çalışmalar yapıyor örneğin gıda komitesi kuruldu bununla amaç izlemek ve nedenlerini araştırmak dolayısıyla piyasaya hâkim olmak istiyor. Normal koşullarda hemen önlenebileceği kanaatinde değilim ancak piyasa düzenlenirse belki burada bir iyileşme olabilir. Örneğin et ve süt fiyatları astronomik bir şekilde artıyor. Bu konuda açık bir örnek olan Rusya ile ticareti gösterebiliriz normal koşullarda Rusya ambargosunun Türkiye’ de fiyatları oldukça etkilemesi bekleniyordu lakin hiç te öyle bir etkileme olmadı aksine fiyatlar daha da çok yükseldi. Etkilememesinin nedeni olarak kışın üretimin az olması olarak gösterildi.

Rusya’ nın ambargo dönemi ile Türkiye’nin sebze ve meyve üretimi paralel şekilde gelişti yani zaten fiyatlar yüksekti bu nedenle de düşmedi. Rusya ambargosu da bundan dolayı ülkemizi çok fazla etkilemedi.

28 defa okundu

Leave a Reply