Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hayvan Borsası | 16 Şubat 2019

Scroll to top

Top

Yorum yapılmamış

Fungus Hastalığı Oluşumu Süreci ve Tedavisi Nasıl Olmalıdır?

Fungus Hastalığı Oluşumu Süreci ve Tedavisi  Nasıl Olmalıdır?

Bildiğimiz üzere bitkilerde canlıdırlar ve diğer canlılar ile bir takım aynı özelliklere haizdirler. Örneğin; büyüme, gelişme ve ölüm gibi. Yine de en büyük ortak özellik ise bitkilerinde hastalanıyor oluşudur. Evet, yanlış duymadınız. Bitkilerde hastalanırlar ve bu hastalık genellikle üreticilerin bilinçsiz işlem yapmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin noksan sulama ya besinlerde eksiklik gibi durumlar onların hastalanmasına yol açmaktadır.

İki bitkiyi yan yana bırakarak hangisinin hasta hangisinin daha sağlam olduğunun ayrımını yapabiliriz. Hastalanan bitkilerde en önemli konu tedaviler olmaktadır. Hastalanıldığı zaman müdahale edilmeyen insanlar nasıl ki daha çok harap oluyor ise bu durum bitkiler içinde geçerlidir. Bu neden ile verimliliğinizden bir şey kaybetmemek için bitkileriniz için gerekli tedaviyi yaptırmanız gerekmektedir.

Hastalık Etmenleri Nelerdir?

Bütün yüksek olan bitkiler mutlaka birkaç fungusun tehdidi altında yaşamaktadırlar. Funguslar tek başlarına koca bitkilerin kayıplarına neden olabilmektedir. Gelişme gösteren bitkilerde olabileceği gibi hasat sonrası ürünlerde de olabilmekte ve bunlara hayli zararlar vermektedir. Funguslar besinlerini sağlarken ya canlı organizmaları enfekte ederler ya da ölü maddeler ile parazit üzerinden saprofit sağlarlar. Funguslar üremeleri ya da gelişmeleri için mutlaka nemli ve yüksek ortamları tercih ederler. Yüksek ortamlarda üremeyi sevdiklerinden dolayı da yüksek bitkilere hayli etkileri bulunmaktadır.  Funguslar konukçu bitkilerde oluşturmuş oldukları semptomlar bölgesel yani lokal ya da genel karakterlidir.

  • Nekrotik semptomlar; kök boğazı çürümesi, baygınlık, kanser, kök çürüklüğü, uyuz ve yaprak lekeleri.
  • Bitki organlarının bozulması ile ilgili semptomlar; Kök uru yani kalınlaşma, tümör, cadı süpürgesi işe yaprak kıvırcığı bu grupta yer almaktadır.

Fungusların neden olduğu bir takım önemli hastalıklar vardır. Bu hastalıklar ile mücadele yöntemleri hakkında sizlere daha detaylı bilgiler sunalım.

Kurşuni Küf (Botrytis)

Fungus zayıflık paraziti olarak bilinmektedir. Uygun koşullar sağlandığında ise ancak konukçuyu hastalandırmaktadır. En iyi yayılma koşulları ise %95 civarı nem ve 20-25 derece sıcaklıktır. Havalandırması iyi olmayan örtü altı yetiştiriciliğinde depolarda ve doğada çoğu zaman bulunmaktadır.

Belirtileri nelerdir?

Çok geniş bir konukçu türüne sahip olan kurşuni küf etmeni her konukçuda birbirinden farklı ve değişik görünüşte hastalık tablosu oluşturur. Gövde ve meyve enfeksiyonları yapar. Önceden toplu iğnenin başı kadar küçük olan belirtiler epidermis altında genişler ve dokulara yayılır. Epidermisler çatlayarak konukçunun su kaybına neden olmaktadır. Sebzelerde meyve sapı lezyonları meyve dökümüne neden olabilmektedir. Konukçunun çiçeklenme zamanlarında ise taç yaprakları hastalığa karşı çok duyarlıdır. Fungus bu kısımlardan girerek meyveye geçer ve meyve çürüklüğüne neden olmaktadır.

Mücadelesi Nasıl Olmaktadır?

Botrytis hastalığı ile mücadele kültürel ve kimyasal şeklinde yapılmaktadır. Kültürel mücadele şu şekilde yapılmaktadır. Seralarda iyi havalandırma yapılarak sıcaklık ve orantılı nemin yükselmesi önemlidir. Bitkiler arsında hava akımının olması için sık dikim yapılmaktadır. Hastalıktan zarar görmüş bitkiler bu hastalığı diğer bitkilere bulaştırmaması adına imha edilmelidir.

Dengeli gübreleme yapılmalı ve bakımlarının kaliteli yapılması sağlanarak gelişmelerinin sağlıklı olması sağlanmalıdır. Hasattan sonra ise bütün bitki artıkları toplanarak yakılmalıdır. Sizlerde şayet edindiğiniz satılık tarla için bitkilerinizin bu hastalıklara maruz kalmasını ya da onların tedavilerini yaptırırken satılık tarım makineleri desteği almak istiyorsanız bir an evvel edinerek tedavi sürecini hızlandırabileceğinizi unutmayınız.

 

 

 

88 defa okundu

Leave a Reply