Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hayvan Borsası | 19 Şubat 2019

Scroll to top

Top

Yorum yapılmamış

Genç Çiftçilere İnek Desteği Şartları

Genç Çiftçilere İnek Desteği Şartları

Başbakanlığa sunulan tebliğe göre genç çiftçilere kullandırılacak hibe kredisine ilişkin ayrıntılar şöyle:

1- Toplam nüfusun yaklaşık yüzde 28’i kırsal alanda yaşıyor. Bakanlığın çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 18-40 yaş aralığındaki çiftçi sayısı 330 bin 412 kişi. Bu da Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı toplam çiftçi sayısının yüzde 13.46’sını oluşturuyor.

2- Bu program kapsamında genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteği verilecek.

3- Program 3 yıl süre ile uygulanacak.

4- Hibe için kırsal alandaki 18-40 yaş arası gençler müracaat edecek.

5- Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, kanatlı, ipekböceği yetiştiriciliği, meyvecilik, seracılık ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularına destek verilecek.

6- Büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvanlar Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından temin edilecek.

7- Bitkisel üretim projelerinde traktör ve bahçe traktörü hariç, proje ihtiyacı olan diğer makine ve ekipmanlar destekleme kapsamına alındı.

8- Su ürünleri üretimi projeleri yüksek maliyetli olması ve ruhsat alma işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle bu dönem program dışı tutuldu. Ayrıca su ürünleri üretim projeleri bakanlığın IPARD (Avrupa Birliği) ve kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı (genel bütçe) kapsamında daha yüksek bedellerle destekleniyor.

9- Kanatlı sektöründe ördek, kaz, hindi ve serbest tavuk yetiştiriciliği destekleme kapsamında.

10- Başvurular tebliğ yayınlandıktan sonra 30 gün sürecek. Ön başvuru elektronik ortamda alınacak, başvuru dosyaları il ve ilçe müdürlüklerine elden teslim edilmesi gerekiyor.

48 defa okundu

Leave a Reply