Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hayvan Borsası | 14 Şubat 2019

Scroll to top

Top

Yorum yapılmamış

Hayvanlarda Büyüme Amaçlı Antibiyotik Kullanımı

Hayvanlarda Büyüme Amaçlı Antibiyotik Kullanımı

Aşırı antibiyotik kullanımı sonucu gelişen antibiyotik direnci konusunda önlem alınmadığı takdirde gelenekselleşmiş antibiyotik tedavisinin işlevini ve etkinliğini önemli ölçüde kaybedeceği belirtilerek, antibiyotik tedavisine alternatif tedavi yöntemlerine yönelik çalışmalar yapılması gerektiği kaydedildi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “TÜBA-İnsan ve Hayvan Sağlığında Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Dirençlilik Sempozyumu”, kamu ve üniversiteler ile özellikle gıda ve beslenme ile ilgili STK’ler ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla 3 Haziran’da Ankara’da gerçekleştirildi.

Sempozyum’un ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, sempozyumda hem ülkemiz hem de dünya açısından güncel bir sorun olan antibiyotiklerin aşırı ya da bilinçsiz kullanımı ile ilgili sorunların, özellikle de son zamanlarda ciddi bir problem haline gelen antibiyotiklerde dirençlilik meselesinin ele alındığını, görüş, tespit ve önerilerin ortaya konulduğunu söyledi.

Sempozyum sonuçlarının bir rapor halinde kamuoyuna ve kamu yönetiminin bilgisine sunulacağını belirten Acar, şöyle devam etti:

Gelenekselleşmiş Antibiyotik Tedavisi Bitiyor mu?

“Bilindiği gibi 1940’lı yıllarda antibiyotiklerin keşfi ve endüstriyel olarak üretimi sağlık alanında devrimsel bir gelişme olarak kabul edilir. Ancak geçen süre içerisinde bilinçsiz ve aşırı kullanımın sonucu olarak özellikle mikroorganizmaların antibiyotiklere karşı ciddi direnç geliştirdiği bir durumla karşı karşıyayız. Bunun sonucunda eskiden daha düşük dozlarda tedavi edilebilen birçok enfeksiyonun tedavisi gittikçe zorlaşıyor. Bu şekilde devam ederse gelenekselleşmiş antibiyotik tedavisi işlevini ve etkinliğini önemli ölçüde ya da belki tamamen yitirecek. Bu bakımdan özellikle bu konuda sürecin; antibiyotiklerin kullanılabilme ve yararlılık süresinin belli ölçüde uzatılması bakımından antibiyotik kullanımı konusunda gerek sağlık personelinin gerekse halkın bilinçlendirilmesi konusu karşımızda durmaktadır. Antibiyotiklerin kullanım süresi kısalmış görünüyor ve bunun sonucu olarak ilaç sanayinin bu konuda yatırım yapmaya çok istekli olmadığı da gözlenen bir husus olarak karşımıza çıkıyor.”

28 defa okundu
Etiketler

Leave a Reply