Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hayvan Borsası | 17 Ocak 2019

Scroll to top

Top

Diğer

Hayvanborsasi.net Haber Kategori

Ekmek Fiyatları Zamlanacak mı?

23 Aralık 2015 |

Ekmek insanlar için temel ihtiyaç maddelerinin başında gelmekte hal böyle olunca da insanların her daim rahatlıkla alabildikleri besinler arasında olması gerekir fakat son zamanlarda ekmek üreticisi de durumdan iyice rahatsız olmuş durumda. Çeşitli nedenle öne sürülerek ekmeğe zam yapılması talep … Daha Fazla

Türkiye Beyaz Ekmekle Ne Zaman Tanıştı?

12 Aralık 2015 |

Türkiye eski ABD başkanı Mashal’ın 16 maddelik kalkınma desteği altında verilen yardımla başlıyor. 1948 yılında İnönü dönemi ile başlayıp Menderes ve Demirel hükümetlerinde devam edip Özal hükümetlerine kadar sürüyor. Aslında bir yarım asırdır bize Avrupanın daha doğrusu ABD’nin çöplüğünü hediye … Daha Fazla

Küresel Isınma Ve Sera Gazları

9 Aralık 2015 |

1700 yılından bu yana bir sanayileşme süreci yaşadık ve bu sanayileşme süreci içerisinde de daha önce bahsettiğim gibi sera gazı dengesini çokça bozduk bu sera gazı dengesinin bozulmasından mütevellit yaklaşık 15 yıldır devam eden bir çalışma var 20–30 yıl kadar … Daha Fazla

Organik Tarımın Şifreleri

9 Aralık 2015 |

Ülkemizde bugün itibariyle yaklaşık olarak 214 ürün organik olarak üretiliyor. Organik tarımın üreticisi ise 60.000 kadar. Türkiye geneline bakacak olursak bizim topraklarımızın % 2’ sinde organik bir şekilde tarım yapılmakta bunların ise % 75 civarı yurt dışına çıkarılıyor.

İstanbul’ da … Daha Fazla

Gıda ve Tarım Ürünlerinde Yaşanan Fiyat Artış Problemleri ve Çözümleri

16 Eylül 2015 |

Özellikle son iki yılda ülkemizde de gözlemlenen gıda ve tarım ürünlerinin fiyatlarındaki artış birçok

nedene bağlanabilmektedir. Söz konusu artışın az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin genel

problemi haline gelmiş ve konu üzerinde iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır.

Çoğu ülkenin iç huzurunu dahi … Daha Fazla