Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hayvan Borsası | 18 Şubat 2019

Scroll to top

Top

Yorum yapılmamış

Kimyasal Gübreler

Kimyasal Gübreler

Tarımsal üretimde oldukça yoğun olarak kullanılan kimyasal gübreler bilişimlerinde yüksek oranda bir veya birden fazla bitki besin maddesini bir arada bulundururlar kimyasal gübreler içerdikleri besin maddelerine göre azotlu, fosforlu, potasyumlu kompoze ve mikro element gübreleri olarak 5 gruba ayrılırlar.

Azotlu Gübreler

Azot bütün bitki besin elementleri içerisinde ürün artışı üzerine en fazla etkisi olan elementtir. eksikliğinde bitkilerde gelişme geriliği yaşlı yapraklardan başlayarak genç yapraklara doğru saralma küçük ve az sayıda dane oluşumu görülür. bunlarla birlikte ürün miktarı da önemli ölçüde azalır Azot noksanlığı hububatta kardeşlenmeyi azaltır dolayısıyla da başak adedi azaldığı gibi var olan başaklarda küçük kalır ve daneler dolgun olmaz. En çok kullanılan azotlu gübreler amonyum sülfat amonyum nitrat ve üre’dir.

Amonyum Sülfat

Genelde beyaz renklidir suda kolay erimesi ve toz şekere benzemesi sebebiyle şeker gübre olarak ta adlandırılır içeriğinde % 21 azot ve % 24 kükürt bulunur. Asit karakterli bir gübre olduğu için kireçli topraklarda güvenle kullanılabilir asit reaksiyonlu topraklarda uzun müddet çok fazla miktarlarda kullanılırsa toprakların daha da asitlenmesine neden olur bu nedenle asit karakterli topraklarda örneğin doğu Karadeniz bölgesinde amonyum sülfat yerine kireçli amonyum nitrat kullanılması daha uygun olur. Amonyum sülfat ekimden önce ekim zamanı ve bitkinin büyüme periyodu süresince bitkiye uygulanabilir. Kapsamındaki kükürt nedeniyle özellikle kükürt noksanlığının mevcut olduğu yerlerde kullanılacak bir gübre çeşididir.

71 defa okundu
Etiketler

Leave a Reply