Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hayvan Borsası | 14 Şubat 2019

Scroll to top

Top

Yorum yapılmamış

Şeker Pancarı Tarımı Nasıl Yapılmaktadır?

Şeker Pancarı Tarımı Nasıl Yapılmaktadır?

İlk önce söze şeker pancarının öneminden bahsederek başlamak istiyorum. İnsan yaşantısının her döneminde temel besin maddeleri arasında yer alan şeker, ülkemizden şeker pancarından elde edilmektedir. Şeker pancarı üretimi ise dekar başına yüksek verimler ve dolayısı ile yüksek gelir getirisi sağlamaktadır.

Bu yönü ile de toprak verimliliğinin yükselmesini dolayısı ile de diğer kültür bitkilerinin veriinşn artması konusunda da ciddi roller oynamaktadır. Bu denli önemi olan şeker pancarının yetiştirme tekniği hakkında da edinilmesi gereken bir takım bilgiler vardır.

Şeker Pancarının Tarımı Nasıl Yapılmalıdır?

Şeker pancarı tarımı şeker sanayi ile birlikte iki milyon dolaylarında insanımıza iş imkanı sağlamaktadır. Pancar posası ve melas gibi yan ürünleri ile de hayvancılık yahut diğer sanayi kurumlarına ham madde sağlamaktadır.

Şeker pancarı havadaki karbondioksiti oksijene çevirdiği için önemi asla göz ardı edilemez. Hayati fonksiyonlarımızın sağlanabilinmesi için şeker pancarı destek olmaktadır.

Şeker pancarı üretiminde başarılı olabilmek için Toprağı buna hazırlamanın önemi büyüktür. Toprak hazırlığı, ekimi ve gübrelemesi bakım ve hasadında büyük önem taşımaktadır. İyi bir ürün elde edebilmek için toprağı hazırlamayı ihmal etmeyiniz.

Toprak Hazırlığı Nasıl Yapılmalıdır?

Tarla hazırlığında yapılması gereken ilk işlem bitki artıklarının toprağa gömülmesini sağlayan anız bozma sürümüdür. Bu sürümden sağlıklı bir sonuç alınabilmesi tav dediğimiz toprak rutubetinin sürüme olanak sağlayacak seviyede olmasına bağlı kalmaktadır.

Bu konuda ise en pratik ölçü pulluğun devirdiği toprağın kalıp şeklinde değil, devrildiği anda dağılabilen yapıda olmasıdır. Anız bozma sürümü toprağın derinliklerine su ve havanın ulaşımını sağlamaktadır. Daha sonra yapılacak olan güz sürümüne geçmeden önce gübreleme işe ilgili önemli ayrıntıları ele almak son derece önemlidir.

Şeker Pancarı için Gübreleme Nasıl Yapılmalıdır?

Gübreleme yapmadan evvel toprakta mevcut olan ve bitki tarafından alınabilen bitki besin maddelerinin hangi düzeyde olduğunun bilinmesi gerekir. Bunun için ise ziraat mühendisleri tarafından usulüne uygun alınan toprak numunelerinin analiz sonuçlarına göre çiftçi toprağı vermesi gereken gübre cinsini ve miktarını belirler.

Şeker pancarının yetişmesinde önemli olan üç ana besin maddesi azot, potas ve fosfordur.  Fosforlu ve potaslı gübreler sonbaharda azotlu gübrelerde ekim öncesi ile pancar yapraklarının tarlayı kapatma dönemi arasında kullanılmaktadır. Fosforlu gübrenin sonbahar sürüm öncesi tavsiye edilen miktarda tarlaya atılarak derin sürüm yapılması daha uygun bir yol olmaktadır.

Aşırı gübre kullanımından kaçınılmalıdır. Aşırı gübre hem israf hem de toprakta çoraklaşmaya neden olmaktadır.

Şeker Pancarı Ekimi Nasıl Yapılmalıdır?

İlkbaharda tarlada çıkması muhtemel otlar için seçilen yabancı ot ilacı atılır. Bundan sonra ise tırmık veya kombikürüm çekilmelidir. Şayet sizlerin bunları yapabilecek bir aletiniz yok ise sizlerde satılık tarım makineleri edinebilirsiniz.

Ertesi günde ise merdane çekilmesi yapılmaktadır. Böylece toprak ekime hazırlanmış olur.  Ekimden önce mibzerin gerekli ayar bakımları yapılır. Mibzerin sandıkları doldurulur ve yol halinden ekim haline geçilerek ekime başlanmaktadır.

Ekimde dikkat edilmesi gereken pek önemli 2 konu bulunmaktadır. Ekimin düz bir çizgi halinde yapılması gerekmektedir. Mibzeri çekilen traktörün ise saatteki hızının 4 kilometreyi geçmemesi gerekmektedir. Yeterli surette yapılan ekimde ise sıra üzerinde istenilen aralıklarda bitki çıkışı garanti edilmiş olunmaktadır.

77 defa okundu

Leave a Reply