Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hayvan Borsası | 19 Şubat 2019

Scroll to top

Top

Yorum yapılmamış

Sürüye Koç Katımı Nasıl Olmalıdır Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar Nelerdir?

Sürüye Koç Katımı Nasıl Olmalıdır Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar Nelerdir?

Aşım dönemlerinde kızgınlık gösteren koyunların koç ile çiftleştirilmesi durumuna koç katımı denmektedir. 3 adet aşım yöntemi bulunmaktadır bunlar ise sırasıyla elde aşım, serbest aşım ve sınıf aşımı olarak isimlendirilmiştir.

Elde Aşım nedir nasıl yapılır?

Koç veya koyunlarda kızgınlık dönemlerinin gözlenmesi ve bu gözlem sonucunda daha önceden belirlenen yöntemler ışığında koç katımı yapılarak çiftleştirilmesidir.

Kızgınlık döneminin saptamak maksadıyla evvela sürüye bir adet arama koçu yerleştirilir. Buna takiben koyunların listeleri düzenlenir ve aşımı yapacak koçların hangi koyunlarla çiftleşeceği bu listelerde belirtilerek önceden belirlenmiş olur.  Sürüye katılan arama koçunun kasık bölgesi fiziksel olarak sarılarak (çuval, bez, vb.) temas engellenir. Arama koçu bu sayede kızgınlık dönemine girmiş koyunları belirlemeye başlar fakat fiziksel bir temas kuramaz. Bu sayede belirlenen koyunlar sürüden ayırılır ve listede belirlenen koçlarla çiftleştirilir. Bu sayede kontrollü bir şekilde elde aşım yapılmış olur.

Serbest Aşım nedir nasıl yapılır?

Ülkemizde en çok uygulanan aşım şekli olmakla birlikte diğer aşım yöntemlerine oranla sürüde daha fazla koç bulundurma gibi dezavantajı da mevcuttur. Serbest aşım şeklinde koçlar kızgınlık dönemi saptandıktan sonra sürüye salınır ve düzensiz biçimde çiftleşme yaparlar. Genellikle koçlardan bir tanesi liderlik vasfına bürünür ve daha çok koyun aşılaması yapar. Aşılama kontrolsüz gerçekleştiği için liderlik vasfına bürünen koçlar fazla aşılama yapar ve bazı koyunlarda döl tutmama riski yüksektir. Modern hayvancılık yöntemleri içinde verimi düşürdüğü için ülkemizde terkedilmesi gereken bir yöntemdir.

Sınıf Aşımı nedir nasıl yapılır?

Genetik ilerlemenin korunması açısından sürüler sınıflara ayrılarak her koyun için bir koç değil bir sınıf ayrılarak yapılan aşım şeklidir. Genellikle elde aşılama gibi doğacak olan kuzunun babası bu yöntemde belli değildir fakat o sürüye verilen sınıftaki koçlardan biridir. Yani cinsi bellidir. Sürülerde ise sınıflara ayırma işlemi koyunların verim düzeyleri, fiziksel özellikleri ve cinslerine göre yapılmalıdır.

Aşağıdaki tablo aşım yöntemlerine göre her koç için ayrılması gereken koyun sayısını göstermektedir.

Aşım Şekli Genç Koç (Koç Kuzu) Ergin Koç
Serbest Aşım 15 30-40
Sınıf Aşımı 30 40-60
Elde Aşım 40 60-80

 

Koç Katımına hazırlık nasıl olmalıdır?

Koç katımının başarılı olması genelde kısa sürmesi ve gebe kalma olasılığının yüksel olması ile doğru orantılıdır.

Bu nedenle koç katımı öncesinde de bir takım müdahaleler yapmak gerekir. Koç katımına hazırlık aşamasında en dikkat edilmesi gereken www.hayvanborsasi.net husus ek yemleme yapılmasıdır. Ek yemleme hayvanların hem direncini arttırmaktadır hem de aşım dönemi için koyun ve koçların fiziksel eksikliklerini giderilmesini sağlamaktadır. Ek yemleme ile koyunlarda kısırlığın azalması, ikiz kuzulamanın artması, koyunların toplu olarak kızgınlık dönemine girmesi ve aşım döneminin kısa sürmesi gibi birçok avantaj sağlanmış olur.

Ek yemleme dışından koç katımının serinlikte yapılması gerekmektedir. Bu sayede hayvanlarda yaz kısırlığı engellenmiş olup hem de koyun ve koçların çiftleşme istekleri arttırılmış olur. Ayrıca yüksek sıcaklık kızgınlığın süresini uzatarak aşım dönemine zarar vermektedir. Bu nedenle aşım döneminde hayvan otlatmaları mümkünse gece yapılmalı koçların hayaları üzerindeki yünler kırkılarak hayvanın serinletilmesi sağlanmalıdır. Bu uygulamalar hem sperm kalitesini hem de aşım isteğini artırır.

79 defa okundu

Leave a Reply