Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hayvan Borsası | 14 Şubat 2019

Scroll to top

Top

Yorum yapılmamış

Sütbank Nedir? Artıları Eksileri Nelerdir?

Sütbank Nedir? Artıları Eksileri Nelerdir?

Gelen istekler üzerine sütbank hakkında geniş bir araştırma yaptık. Sütbank nedir? Artıları ya da eksileri nelerdir?

Son on yılda ismini sıkça duyduğumuz fakat sağlıklı bilgiler edinemediğimiz bir yatırım şekli. Sütbank işletmeleri genelde büyükbaş hayvanlardan süt üretimi olarak ön plana çıkıyor. İlk etapta sizden anapara olarak ifade edilen geçici satın alma adı altında büyükbaş hayvan fiyatını talep ediyor. (Bu fiyat güncel olarak 7.000.00 TL civarındadır ve işletmeye göre değişkenlik göstermektedir.) Katılımcılar her ay elde edilen sütten kar payı alıyor. Bu pay ise firmadan firmaya değişkenlik göstermektedir genel olarak aylık 180 LT süt elde edileceği garanti ediliyor ve litre başı bedeli 1 TL olarak belirlenmiş. Bu hesap doğrultusunda katılımcılarına her ay hayvan başına 180 TL ödeme yapıyorlar. Sütbank projesinde katılımcılar ve firma arasında bir sözleşme yapılıyor. Yapılan sözleşme doğrultusunda katılımcılar 2 veya 3 yıl sistemden ayrılamıyor. Biz 3 yıllık bir sözleşme yaptığımız varsayalım. 3 yılın sonunda bir ay öncesinden sistemden ayrılacağımızı belirterek yatırdığımız bedeli geri alma imkanına sahip oluyoruz. Ayrıca işletmeler 100 üzeri hayvan alımında tesiste temsilci bulundurma imkanıda sağlıyor.  Aylık kar ödemelerinde ise hayvan için 2 aylık bir kuruluk dönemi belirlenmiş yani 12 ay üzerinden 10 ay ödeme alabiliyoruz. Genel hatları ile sütbank sistemi bu şekilde işliyor. Kaba bir hesap ile 3 yıllık sözleşme üzerinden hayvan başına 30 ay ödeme alabiliyoruz. Aylık belirlenen süt  miktarı 180 LT x 1 TL den 30 x 180 = 5400 TL kar olarak görünüyor ve 3 yılın sonunda ana paramız olan 7.000 TL yi geri alıyoruz.

Durum buraya kadar güzel gidiyor fakat işletmeler yem, bakıcı, sağlık gibi masrafların kesinlikle katılımcıdan alınmayacağını taahhüt ediyorlar fakat süt işletmeciliğinde bakım ve yem masrafları oldukça yüksektir buda işletme ve yatırımcı için büyük riskler taşıyor. Ayrıca hayvanlar sigortalı olduğu için katılımcının kesinlikle risk taşımadığı beyan ediliyor fakat sağlık sigortası çoğu durumda hayvanlarda oluşabilecek can kaybı ve maddi zararı kapsamıyor. İşletmeler destek alabilmek amacı ile sigorta payının %50 sini devlet karşıladığı için devlet destekli büyükbaş hayvan hayat sigortası yaptırıyor. Sigorta kapsam ve kapsam dışı durumları ise şu şekilde

A.2. Teminat Kapsamındaki Haller ve Kayıplar

A.2.1 Geniş Kapsam

Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda;

a) A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm, yavru atma ve yavru ölümü,

b) Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması,

c) Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler,

ç) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,

d) Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler,

nedeniyle, sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

A.2.2. Dar Kapsam

Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda;

a) Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması,

b) Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler,

c) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,

ç) Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler,

nedeniyle, sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

A.3. Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki haller dolayısıyla, meydana gelen zararlar, sigorta teminatının dışındadır:

a) Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, şap ve şap’a bağlı sekonder enfeksiyonlar ve BSE hastalıkları ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar (anthrax ve kuduz hariç),

b) Hırsızlık, kaybolma ve değiştirme halleri,

c) Yarış, oyun veya mukavemet denemelerinden meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler,

ç) Sigortalanacak damızlık, süt ve erkek besi sığırlarına, mıknatıs yutturulmaması durumunda, RPT ve buna bağlı hastalıklar,

d) Tarife ve Talimatlarda belirtilen, aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda, meydana gelebilecek hastalıklar sonucu ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler,

e) Sığırlarda, iç (endo) ve dış (ekto) parazit mücadelesinin yapılmaması halinde, bu hastalıklardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

f) Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen hasarlar,

g) Tarife ve Talimatlarda belirtilen haller dışında kalan durumlar hariç olmak üzere; infertiliteye bağlı mecburi kesimler,

ğ) Kalıtsal anomalilere bağlı, her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesim ile yavru atma hasarları,

h) Herhangi bir patolojik hastalığa bağlı olmaksızın gerçekleşen, süt verimi ve diğer verimlerdeki düşüklük nedeniyle meydana gelen kesimler,

ı) Hayvanların nakliyesi sırasında veya nakliyat ertesi yol stresi nedeniyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesimler,

i) Hayvanların nakliyesi sırasında veya nakliyat ertesi yol stresi nedeniyle meydana gelen, ölü doğum ve yavru atmalar,

j) Badhuy, huysuzluk ve galactophagia nedeniyle, meydana gelen mecburi kesimler,

k) Tarife ve Talimatlar doğrultusunda, kimliklendirilmesi yapılmamış hayvanlar,

l) Sigortalı hayvanlarda bulaşıcı hastalık çıktığı zaman, Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerince onaylanmadığı takdirde, sirayete maruz hayvanların durumu ile ilgili, hayvan sahibi tarafından alınacak kararlar sonucu, meydana gelen ölümler, itlaf edilmeler veya mecburi kesimler,

m) Grev, lokavt, kargaşa halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar,

n) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle, oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen zararlar,

o) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle, meydana gelen bütün zararlar,

ö) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan, radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının, ya da bunların gerektirdiği, askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar

(Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar),

p) Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda, sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

r) Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak, ortaya çıkan dolaylı zararlar

Sigorta kapsamı dışındaki maduriyetlerde maalesef anaparanızı geri alamıyorsunuz. İşletmelere ise sigorta kapsamama durumundan geniş bir maduriyet imkanı doğuyor. Genellikle bu tarz işletmeler sözleşme içerisinde mutlaka kendilerini garanti kapsamına alırlar. Bu yüzden yapılan sözleşmenin mutlaka detaylı olarak incelenmesi gerekir. Yaptığımız araştırmalarda maalesef geçerli bir sütbank sözleşmesine ulaşamadık.

Bunun yanında işletmelerin iflasını açıklaması, sigorta kapsamama durumları gibi olaylarda anaparanızı hatta kalan kar payınızı da alamıyorsunuz ve hukuki olarak herhangi bir hak iddia edemiyorsunuz. Ve bu konuda birkaç örneğe rastlamış durumdayız.

Sonuç olarak; işletmenin hayvandan her yıl bir buzağı ve sütten kar payı alması her iki tarafa da kar etme imkanı sağlıyor. Fakat genellikle dolandırıcılığa uygun bir yatırım şekli olması olumsuz görüşlerin çoğunlukta olmasına sebebiyet vermektedir. Bu işe yatırım yapmak isteyen yatırımcıların sözleşmeyi mutlaka detaylı olarak incelemeli; doğacak maduriyeti en az düzeye indirmek amacıyla mutlaka ülke çapında prestijli ve güvenilir firmalar tercih edilmelidir. Risk düzeyi çok düşük olarak gösterilse de aslında yüksek risk taşıyan çok kapsamlı firma araştırması yapılmadan kesinlikle girilmemesi gereken bir yatırım şekli.

85 defa okundu

Leave a Reply