Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hayvan Borsası | 14 Şubat 2019

Scroll to top

Top

Yorum yapılmamış

Tarımda Üzüm Üretimi

Tarımda Üzüm Üretimi

Yer kürenin bağcılık için en el verişli iklim kuşağı üzerinde bulunan Türkiye, asmanın gen merkezi olmasının yanı sıra, son derece eski ve köklü bir bağcılık kültürüne sahiptir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz Bölgesinden sonra en çok üzüm üreten bölgesi olup, ülke üretiminde yaklaşık %10 paya sahiptir.

üzüm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurdumuzda ihraç edilen ürünlerimiz arasında olan üzümün besin değeri yüksek olup, yapılan araştırmalara göre A, B, B2 ve C vitaminleri vardır. Üzüm sofralık tüketim dışında kurutmalık, şaraplık, şıralık ve konservelik olarak da tüketilebildiğinden yılın her ayı beslenmede kullanılmaktadır.

Son yıllarda üzüm yaprağı ihraç edilerek de gelir elde edilmektedir. Bu nedenle ülkemizin en büyük yatırımlarından biri olan Güneydoğu Anadolu Projesinin Bölgemizde yer alması nedeniyle her konuda olduğu gibi bağcılık konusunda da teknik ve geliştirmeye yönelik çalışmalara başlanmıştır.

Üzüm Asmasının İklim İsteği

Bağcılıkta başarının temel şartı bağ kurulacak yörenin iklim ve toprak faktörleri ile asmanın çok iyi bir uyum içinde olması gerekmektedir. Bu nedenle bir yere bağ kurarken iklim, toprak, mevki, yön, anaç ve çeşit seçimi gibi unsurları iyice etüt etmek gereklidir.Asmanın kökleri derinlere gittiği için diğer bitkilere oranla daha az yağış alan yerlerde de yetişebilir.

üzüm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllık yağış miktarı yanında, yağışın dağılımı bağcılık bakımından çok önemlidir. Kış aylarında ve ilk bahar başlangıcında düşen yağmurlar asma için çok yaralıdır. İlkbaharın son döneminde ve yaz başlangıcında devam eden yağışlar özellikle mantar hastalıklarının artmasına sepek olduğundan bağcılık yönünden sorunlar yaratmaktadır.

Rüzgarların bağlara çok etkisi vardır. Diğer iklim faktörleri müsait olmak şartıyla rüzgarlardan korunmuş yerler bağcılığa daha elverişlidir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bağın iklim isteklerinin istenen düzeyde olduğunu, ilkbahar ve sonbahar geç donlarının bölge bağcılığında bir sorun oluşturmadığı söylenebilir.

Üzüm Bağının Toprak İsteği

Asma kökleri derine giden bir bitkidir. Bu yüzden yumuşak dokulu topraklardan hoşlanır. Bağlar yazları kurak veya az yağışlı yerlerde en iyi geliştiğinden bağ toprağının derin ve su tutma kapasitesinden yüksek olması istenir. Toprak yapısı köklerin gelişmesine müsait olduktan sonra fakir topraklarda bile yetişir.

üzüm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölgemizde su geçirir olamak şartıyla killi topraklar çok verimli ve bağcılığa elverişli topraklardır. Tinli topraklar ise, kalite bağcılığı bakımından orta derecede, fakat kantine bağcılığı için besin maddelerince zengin topraklardır. Kalkerli topraklar ise şaraplık kırmızı üzüm çeşitlerinin sevdiği topraklardır. Ancak bazı Amerikan asma anaçları yetişmez. Humuslu toprakların bağcılık açısından önemli olmamasına rağmen iyi bir bağ toprağında %5-10 humusun bulunması gerekir.

125 defa okundu

Leave a Reply