Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hayvan Borsası | 15 Şubat 2019

Scroll to top

Top

Yorum yapılmamış

Tarım ve Hayvancılıkta Biyoteknolojik Çalışmalar

Tarım ve Hayvancılıkta Biyoteknolojik Çalışmalar
admin
  • On 13 Eylül 2015
  • http://www.hayvanborsasi.net

Gıda, tarım ve hayvancılık Bakanlığının da iş birliği içerisinde günümüzde biyoteknolojik çalışmalar,

insanların doğaya ve ekolojiye zarar vermeden besin üretebilmesini sağlamaya çalışmaktadır. Artan

nüfus ve doğru orantıda artan beslenme ihtiyacı nedeni ile tüketici bir topluluk haline gelen

insanların, doğal dengelerini ve beslenme kalitelerini değiştirmeden organik ürünlerle ihtiyaçlarını

karşılamaları hedeflenmektedir.

Bu çalışmalarda özellikle tarım ve hayvancılık sektöründe fayda sağlanması amaçlanmaktadır. Söz

konusu biyoteknolojik çalışmaların ışığında laboratuvar ortamında yetiştirilen organik besin ve yemler

sayesinde doğaya zarar vermeden besin ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Organik tarım olarak devam ettirilen bu çalışmalarda bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi

yapılmaktadır. Organik terimi her ne kadar bitkisel ürünlerin üretimini ve tarımını ele alsa da gelişmiş

ülkelerde hayvansal ürünlerin de insan gelişimi üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak hayvan

üretiminde de ele alınmıştır.

Organik hayvancılık olarak adlandırılan bu çalışmada; hayvan rahatının etik açıdan da ele alındığı,

miktardan çok kalite ve sağlığın ön planda tutulduğu bir düşünce yapısı temeldir. Entansif

hayvancılıkta yoğun üretim söz konusu olduğu için hayvan sayısının fazlalığı, yerleşim sıklığı ve

hayvanların özensiz bakımı gibi problemler ortaya çıkmaktadır. Hayvanların bu şekilde yetiştirilmesi

nedeni ile stres hormonları fazla salgılanan hayvanlarda bağışıklık sisteminde bozulmalar

gözlemlenmektedir. Bu bozuklukların giderilmesi için kullanılan antibiyotik türevi ilaçlar nedeni ile

hayvanların etinden ve sütünden faydalanan insanlarda da çeşitli rahatsızlıklar ortaya

çıkabilmektedir.

Sonuç olarak gelişme düzeyindeki ülkelerin en birincil besin ve ekonomi kaynakları olan tarım ve

hayvancılık sektöründe biyoteknolojik çalışmalara ve organik üretimlere devam edilmektedir.

Ülkemizin önemli gelir kaynaklarından olan tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmaların başta

da belirtildiği gibi ekolojik dengeye ve insan sağlığına duyarlı şekilde sürdürülmesi önem arz

etmektedir.

55 defa okundu
Önceki Yazı

There are no older stories.

Leave a Reply