Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hayvan Borsası | 10 Şubat 2019

Scroll to top

Top

Yorum yapılmamış

Toprak Analiz Laboratuarları

Toprak Analiz Laboratuarları

Toprak analiz laboratuarları tarım bakanlığı tarafından kurulmuştur cumhuriyetin kuruluşundan sonra özellikle 1927 yılından itibaren bu süreç başlamıştır ve o zaman enstitü ziraat okulları ve çiftlikler olarak çiftçilere yardım amacıyla kurulan bu enstitüler ilk olarak 1 mart 1954 tarihinde toprak ve gübre araştırma enstitüsü olarak tarım bakanlığının 3203 sayılı teşkilat ve görevleri kanununa istinaden kurulmuştur. Yani diyebiliriz ki Türkiye’ de 1954 yılından beri devlet eliyle toprak analizi yapılmaktadır.

Bu sadece Türkiye için geçerli değil aynı zamanda tüm dünyada her ülke için geçerlidir. Her ülke kendi toprak ve su kaynaklarını korumak için bu tip laboratuarları kurmuştur hatta Türkiye’nin bu noktada geç bile kalmış olduğunu söylemek mümkün. O dönemde ziraat işleri genel müdürlüğüne bağlı olarak toprak ve gübre araştırma enstitüsü kurulmuştur.

Enstitünün amacı

  • Türkiye topraklarının etüdünün yapılıp sınıflandırılması ve haritalanması.
  • Toprak su ve bitki analiz laboratuarlarının kurulması
  • Toprakların sulama bakımından elverişlilik derecelerinin tespiti
  • Toprak verimliliğinin korunması ve faydalanılması.

Çok kısa bir amaç çerçevesinde Türkiye topraklarının korunmasını ve kirlenmesini önlemek için kurulmuş bir enstitü diyebiliriz. Bu enstitü 2007 yılına kadar bu amaç üzerine çalışma yapmış 2007 yılında Ankara toprak ve su kaynakları araştırma enstitüsü ile birleşerek toprak gübre ve su kaynakları araştırma enstitüsü müdürlüğü ismini almıştır. Ankara’ da görev yapılmaktadır ancak halen bu yukarıda belirtmiş olduğumuz görevleri yapmaktadır. Türkiye’ de 21 tane araştırma enstitüsü vardır bu süreç içerisinde üniversitelerin ziraat fakülteleri devreye girmiştir, köy hizmetleri laboratuarları devreye girmiştir.

20 defa okundu

Leave a Reply