Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hayvan Borsası | 14 Şubat 2019

Scroll to top

Top

Yorum yapılmamış

Türkiye’de Koyunculuk Sektörü

Türkiye’de Koyunculuk Sektörü

 

Koyun yetiştiriciliği et üretimi, süt ve süt ürünleri üretimi, yapağı üretimi ve deri üretimi açısından ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Kırsal alanda yaşayan halkımız için kolay bir uğraş alanı ve aynı zamanda ekonomik güvence olan koyunculuk en eski hayvansal üretim alanlarından biridir. İhtiyaç duyduğunda köylü için koyunculuk kasadır, en yakınındaki bankadır. Koyun yetiştiriciliği köyden kente göçün önlenmesi, işsizlik ve ekonomik krizden çıkışa katkısı açısından da önemlidir.

Yakın tarihimizde koyunculuğun özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri’nde yaşayan halkımızın önemli bir geçim kaynağını oluşturduğunu görüyoruz.

Son yıllarda hemen, hemen tüm bölgelerimizde küçükbaş hayvan varlığımız bir yandan azalmaya devam ederken, diğer yandan da türlerin dağılımında koyunculuğun payı giderek azalmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında koyun varlığı, hayvan varlığımızın yaklaşık %53’ünü oluştururken, son yıllarda bu oran %80’lere çıkmış, daha sonra tekrar %50’lere düşmüştür.

Koyun Irkları

Koyunlar genel olarak kuyruk yapılarına, yararlanma yönlerine ve yapağı özelliklerine göre sınıflandırılır.

Yerli ırklarımızda kuyruk yapılarına göre bir sınıflandırma yapılacak olursa;

 Yağlı kuyruklu yerli koyun ırkları

 • Akkaraman
 • Morkaraman
 • Dağlıç
 • İvesi

İnce kuyruklu yerli koyun ırkları

 • Kıvırcık
 • Karayaka
 • Sakız
 • İmroz (Gökçeada)

Yöresel yağlı kuyruklu koyun ırkları

 • Herik
 • Tuj
 • Hemşin
68 defa okundu

Leave a Reply