Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hayvan Borsası | 12 Şubat 2019

Scroll to top

Top

Yorum yapılmamış

Ziraat Bankası Genç Çiftçilere Kredi Şartları

Ziraat Bankası Genç Çiftçilere Kredi Şartları

iraat Bankası Bakanlık tarafından onaylanan hibe tutarının 3 (üç) katına kadar Proje Kredisi ve Hibe + Proje Kredisi ile oluşturulan kapasiteye göre belirlenebilecek işletme kredisi sunuyor. Toplam kredi limiti, Proje Kredi Limiti + İşletme Kredisi Limiti toplamından oluşur. Hibenin tamamını (30.000 TL) almaya hak kazanan bir müşteriye Ziraat Bankasınca azami kullandırılabilecek kredi tutarı 90.000 TL (proje kredi limiti) + 90.000 TL (işletme kredi limiti) olmak üzere 180.000 TL’yi aşmayacak şekilde kullandırılacak.

Kredi Özellikleri

Bu kapsamda aşağıdaki konularda işletme ve yatırım kredisi kullanabilirsiniz.

 • Etçi ve Kombine Irklarla Yapılan Büyükbaş Besi Hayvancılığı
 • Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği
 • Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
 • Arı ve Arı Ürünleri Yetiştiriciliği
 • Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu
 • Serbest Sistem Kaz, Ördek, Hindi Yetiştiriciliği
 • Kontrollü Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği
 • Kontrollü Örtüaltı Muz Yetiştiriciliği
 • Kültür Mantarı Üretimi

İşletme kapasitesi ile uyumlu olmak kaydıyla, yukarıda belirtilen üretim konularında ihtiyaç duyulan aşağıdaki harcamalar krediye konu edilebilir.

 • Canlı materyaller (besi sığırı, düve, civciv, yarka, hindi palazı, arı vb. hayvanlar, fide vb.)
 • Alet, makine ve ekipman alımına yönelik harcamalar (arılı/arısız kovan, bal süzme makinası, basınçlı sulama sistemleri, çapa makinası, mibzer, diskaro, çoklu tırmık, dikenli/kafesli tel, demir/beton direk, vantilatör, termometre, aspiratör, yakıt tankı, su pompası vb.)
 • Yukarıda belirtilenlerin dışında işletme kredileri için üretim konusu bazında Ürün Bütçelerinde belirlenen yem, ilaç, gübre, işçilik, vb. giderler
40 defa okundu

Leave a Reply